Pozorovateľňa Okno na Bradlo

Pozorovateľňa Okno na Bradlo Zdroj: Mesto Brezová pod Bradlom

Pozorovateľňa Okno na Bradlo je určená pre všetkých – obyvateľov mesta i jeho návštevníkov, a môže poskytnúť prístrešok i pre turistov putujúcich po Ceste hrdinov SNP. Dostanete sa k nej poza evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom.

Táto konštrukcia zarámovala výhľad na Bradlo s Mohylou generála Milana Rastislava Štefánika i na Brezovsko- vrbovskú bránu. Brezovsko-vrbovská brána je jedným z troch hlavných prechodov cez pohorie Malé Karpaty (ďalšími sú Biela hora a Pezinská Baba). Vedie zo Záhoria dolinou Brezovského potoka, pokračuje obcou Košariská, údolím Holešky a vo Vrbovom vyústi do Považia.

Okno na Bradlo ponúka zaujímavé pohľady

Najvyšší bod Brezovsko-vrbovskej brány s výškou 350 m n. m. leží v obci Košariská, v sedle medzi masívom Bradla (s najvyšším vrcholom 543 m n. m.) a vrchmi na severnom okraji Brezovských Karpát (najvyšší – Vysoká hora 558 m n. m.). Ľudia cez Brezovsko-vrbovskú bránu prechádzajú už tisícky rokov, od praveku až po dnešok. Dokazuje to celý rad archeologických nálezísk, najmä výšinné opevnené polohy koncentrované pri vstupoch do brány: praveká eneolitická opevnená poloha Baranec a stredoveký hrádok Ostriež pri západnom vstupe, praveké valové opevnenie Tlstá hora a stredoveký hrádok Čerenec pri východnom vstupe. V strednej časti brány dominovalo praveké až včasnostredoveké hradisko Hrádok. Bránou tiahli i vojenské jednotky a odohrali sa tu viaceré boje – spomeňme protihabsburské povstanie Františka Rákocziho II., hurbanovské povstanie r. 1848, partizánske boje v II. svetovej vojne. Naposledy, v auguste 1968, bránou prechádzali invázne vojská.

Prostredie má štatút chránenej krajinnej oblasti

Vysokú kvalitu okolitého prírodného prostredia dokladá skutočnosť, že jeho časť patriaca Malým Karpatom má štatút chránenej krajinnej oblasti. V lesoch prevládajú listnáče, predovšetkým buk, hrab a dub. Z ihličnatých drevín je vo vyšších polohách zastúpený smrek obyčajný, borovica lesná a smrekovec. Fauna sa vyznačuje druhovou bohatosťou. Z hmyzu možno spomenúť fúzače, bystrušky či motýle perlovce; z obojživelníkov a plazov salamandru škvrnitú, mloka horského, jaštericu zelenú; z vtákov skaliara pestrého, strakoša obyčajného; z cicavcov ježa bledého, piskora lesného, plcha lesného, vevericu stromovú, srnu lesnú, jeleňa lesného, divú sviňu, líšku obyčajnú, mačku divú.

Pozorovateľňu Okno na Bradlo navrhol architekt Zdeněk Fránek ako minimalistickú drevenú konštrukciu s čistými detailmi bez rušivých prvkov. Táto pokorná konštrukcia zarámovala výhľad na Bradlo s Mohylou generála Milana Rastislava Štefánika i na Brezovskovrbovskú bránu. Je pre všetkých – obyvateľov mesta i jeho návštevníkov, a môže poskytnúť prístrešok i pre turistov putujúcich po Ceste hrdinov SNP