Národný dom Štefánika – Múzeum D. S. Jurkoviča

Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom Autor: Vlado Miček

Národný dom Štefánika v Brezovej pod Bradlom ukrýva vo svojich priestoroch Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča, ktoré je prvým múzeom na Slovensku venovaným architektovi Jurkovičovi.

Nachádza sa v meste, v ktorom Dušan Jurkovič vyrastal, v ktorom je pochovaný a v ktorom existuje sedem jeho diel, vrátane toho najznámejšieho – Mohyly M. R. Štefánika na Bradle. Prostredníctvom svojej expozície, využívajúcej i moderné digitálne technológie prístupné mladej generácii, múzeum predstavuje Jurkovičov život i dielo a minulosť Brezovej pod Bradlom.

Dušan Samuel Jurkovič

Dušan Samuel Jurkovič (23. augusta 1868 – 21. decembra 1947) vo svojej tvorbe cieľavedome uplatňoval prvky ľudovej kultúry i moderné trendy európskej architektúry. Bol autorom nielen pôvabných secesných budov, ale aj moderných funkcionalistických stavieb, či pôsobivých pomníkov a pamätníkov. V rokoch 1889 až 1918 pôsobil na Morave, po roku 1918 na Slovensku.

Svojím životom i dielom sa natrvalo zapísal do kultúrneho dedičstva oboch národov. Jurkovičov význam dokladá i skutočnosť, že jeho tvorba mala a má aj medzinárodný ohlas i uznanie. Rozmer takpovediac stredoeurópsky – jeho stavby sa nachádzajú na území troch dnešných štátov – Česka, Slovenska a Poľska (Jurkovičove haličské cintoríny).

Prvá expozícia múzea

Prvá expozícia múzea sa zrealizovala v decembri 2014 Kopaničiarskym regiónom – miestnou akčnou skupinou pod názvom Pamätná izba Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Venuje sa Dušanovi Jurkovičovi a jeho tvorbe v rodnom kraji, vrátane predstavenia jeho vrcholného diela – Mohyly generála Milana Rastislava Štefánika na Bradle.

Túto staršiu expozíciu rozšírili nové expozície zrealizované v roku 2018 v rámci programu INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika. Išlo o cezhraničný projekt Dušan Samuel Jurkovič – náš architekt. Časť expozície nazvaná Raný Jurkovič približuje jeho tvorbu pred I. svetovou vojnou. Časť Brezová predstavuje minulosť mestečka, v ktorom Jurkovič vyrastal.

Spojením vzniklo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča

Spojením staršej expozície s novšími expozíciami vzniklo Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Na Slovensku prvé a dosiaľ jediné múzeum venované nášmu najväčšiemu architektovi prvej polovice 20. storočia. Kombináciou pôvodných predmetov, textov, obrazového materiálu, architektonických modelov a modernej interaktívnej techniky chce múzeum vyvolať v svojich návštevníkoch zážitok, ktorý im ponúkne možnosť urobiť si názornú predstavu o živote i diele architekta Dušana Jurkoviča a o minulosti Brezovej pod Bradlom.

Múzeum slávnostne otvorili 27. októbra 2018, symbolicky, v predvečer 100. výročia vzniku I. Československej republiky. Zriaďovateľom múzea je mesto Brezová pod Bradlom. Múzeum sídli v centre Brezovej v revitalizovaných priestoroch Národného domu Štefánikovho.

Zdroj: Múzeum D. S. Jurkoviča