Slávnosti pri príležitosti 103. výročia smrti M. R. Štefánika

Mohyla M. R. Štefánika na Bradle, Brezová pod Bradlom Autor: Vlado Miček

S cieľom sprítomniť odkaz národného hrdinu generála Štefánika čo najširšej verejnosti organizuje mesto Brezová pod Bradlom v spolupráci s partnermi Spomienkové slávnosti pri príležitosti 103. výročia tragickej smrti generála Milana Rastislava Štefánika. Za mesto Brezová pod Bradlom o tom informoval Matúš Valihora.

Spoluzakladateľ novodobej štátnosti, vedec, vojak, diplomat a štátnik, Milan Rastislav Štefánik, je jednou z kľúčových osobností našich dejín. Májové spomienkové slávnosti na Bradle majú byť pripomienkou a oslavou Štefánikovho diela, nie iba spomienkou na jeho tragickú smrť. Rovnako bradlianska Mohyla nie je iba hrobom, ale i monumentom pripomínajúcim Štefánikovo dielo.

Regionálne slávnosti v roku 2021

Uskutoční sa regionálna aj celoslovenská slávnosť

V predvečer výročia, 3. mája, rodáci tradične zapália na Regionálnej spomienkovej slávnosti na Mohyle na Bradle vatry. Celoslovenskú spomienkovú slávnosť sme v spolupráci s našimi partnermi, najmä Ministerstvom obrany SR a Ozbrojenými silami SR, pripravili na sobotu 7. mája 2022. Program na Bradle otvorí o 15. hodine prelet Vzdušných síl OS SR. Hostia si uctia pamiatku generála Štefánika položením kvetov za účasti Čestnej stráže a Vojenskej hudby OS SR. Zaznejú piesne v podaní Danubius Singers s tenorom Mykolom Erdykom, báseň i príhovory pozvaných hostí. Súčasťou spomienkových slávností budú sprievodné podujatia – bohoslužby, výstavy, prezentácie, filmy…

Program slávnosti pri príležitosti 103. výročia smrti M. R. Štefánika
Program slávnosti pri príležitosti 103. výročia smrti M. R. Štefánika

Celoslovenská slávnosť s obmedzeniami

Počas premávky bezplatnej autobusovej dopravy na Bradlo a príjazdov pozvaných hostí šírka cesty neumožní inú dopravu! To isté platí i pre dopravu po skončení spomienkovej slávnosti. Žiadame preto návštevníkov o odstavenie vozidiel v Brezovej pod Bradlom a využitie bezplatnej autobusovej dopravy z autobusovej stanice Brezová pod Bradlom. Na Bradlo je možné dostať sa i pešo po vyznačených turistických chodníkoch.

Doprava počas slávnosti pri príležitosti 103. výročia smrti M. R. Štefánika
Doprava počas slávnosti pri príležitosti 103. výročia smrti M. R. Štefánika

Konanie spomienkových slávností na Mohyle považujeme za zvlášť dôležité práve dnes, v čase, kedy Ukrajina čelí ruskej agresii a naši susedia Ukrajinci musia bojovať za svoju slobodu. Aj preto sme presvedčení, že je potrebné pripomínať a napĺňať odkaz generála Milana Rastislava Štefánika, jeho víziu demokratickej Európy ako priestoru pre slobodné a rovnoprávne európske národy,“ uviedol Valihora.