Múzeum M. R. Štefánika

Múzeum M. R. Štefánika, Košariská Autor: Vlado Miček

Múzeum M. R. Štefánika v jeho rodnej obci Košariská bolo otvorené v roku 1990 a expozícia prešla už dvomi zmenami Tá zatiaľ posledná s názvom Milan Rastislav Štefánik. Generál – osloboditeľ sa uskutočnila v lete 2021.

Múzeum M. R. Štefánika vizualizuje významné životné etapy

Stvárnením a obsahovou náplňou nová expozícia vizualizuje nielen významné životné etapy štátnika a diplomata generála Milana Rastislava Štefánika. Predstavuje ho aj ako znalca umenia, človeka mnohopočetných záľub, ako Slováka srdcom, vždy hrdého na svoj pôvod, národ, ktorému ostal verný v diele i myšlienkach.

Ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov

Expozícia ponúka množstvo doposiaľ nevystavovaných zbierkových predmetov a prvky modernej múzejnej prezentácie. Prostredníctvom viac ako 400 kusov historických artefaktov z rôznych fondových inštitúcii na Slovensku rozpráva životný príbeh Štefánika zrozumiteľne a citlivo.

Návštevník sa vráti v čase a priestore

Počas prehliadky expozície sa návštevník vráti v čase a priestore – ocitne sa pod hviezdnou oblohou na južnej pologuli, v Štefánikovom byte v Paríži, v jeho pracovni v Meudone a stane sa svedkom rozhovoru troch významných štátnikov, ktorí sa podieľali na vzniku Československa. V závere sa pozornosť venuje aj zložitému osudu Štefánikovej pamiatky.

Pri tvorbe expozície sa autori venovali životným etapám Štefánika – detstvu, študentským časom, roli generála, politika, diplomata, štátnika, ale aj astronóma a rovnako aj širokému spektru jeho záľub a talentov.

Osobitná pozornosť je venovaná smrti a pamiatke Štefánika

Osobitnú pozornosť si zaslúžila tragická smrť a zložitý osud Štefánikovej pamiatky. Napriek snahe bývalého režimu vymazať Štefánika z historickej pamäte, má táto jedinečná osobnosť stále svoje miesto v dejinách, vede a v umení.

Expozíciu okrem predstavenia jeho pozoruhodného diela dovoľuje návštevníkom nahliadnuť aj do jeho súkromia. Prostredníctvom moderných prezentačných prvkov sa v expozícii podarilo navodiť pocit dynamiky a nových zážitkov.