Pamätník M. R. Štefánika

Pamätník M. R. Štefánika, Myjava Zdroj: TopSlovensko.sk

Pamätník generála Milana Rastislava Štefánika na námestí, ktoré je pomenované práve po tomto velikánovi, stojí na jednom mieste už viac ako 100 rokov.

Pamätník generála M. R. Štefánika – vznik

Pamätník bol slávnostne odhalený 10. júla 1921 vtedajším starostom Myjavy Martinom Kovarčíkom. Základný kameň pamätníka položili 5. mája toho istého roka a náklady na jeho vybudovanie dosiahli hodnotu 130.000 korún, aj keď pôvodný odhad bol na sumu 60.000 korún a tak získať potrebné financie na túto stavbu nebolo vôbec jednoduché. Za iniciatívou vybudovať na Myjave pamätník rodákovi z neďalekých Košarísk, ktorý mal ku kopaničiarskemu mestu vždy blízky vzťah, stála miestna organizácia Sokola.

Realizácia pamätníka

Potrebné peniaze sa napokon podarilo získať. Viac ako 30.000 korún poslali myjavskí rodáci z mesta Little Falls v Amerike, Obecná rada Myjavy prispela sumou 10.000 korún. Realizovala sa aj zbierka po celom Slovensku, predávali sa pohľadnice i odznaky… Návrh jedinečného kubistického pamätníka pripravil modranský architekt Čenek Vořech, realizáciu mal na starosti sochár Rudolf Březa z Ostravy. Materiál na pamätník do kopaničiarskeho kraja priviezli až z Prahy a to vlakom do Brezovej pod Bradlom a odtiaľ ho potom prepravili na Myjavu. Za zmienku stojí aj fakt, že vtedajšie Ministerstvo dopravy poskytlo na prepravu materiálu po železnici 75% zľavu.

Jedinečnosť pamätníka

Jedinečnosť myjavského pamätníka tkvie nielen v jeho originálnom stvárnení, ale aj v tom, že bol vôbec prvý a ako jediný v niekdajšom Československu od svojho odhalenia prežil na pôvodnom mieste bez ujmy všetky režimy. A to aj tie, ktoré pozornosti občanov Štefánikovej osobnosti rozhodne nepriali.

Postavený je v kubistickom slohu

Je postavený v kubistickom slohu a zhora má podobu hviezdy padajúcej na zem. Jeho jadrom je podobizeň – busta M. R. Štefánika. Zo stredu vychádzajú bočné steny pamätníka, na ktorých nájdeme nápis „Tvoj život – oslobodenie – Tvoja smrť – život národa.„  a názvy Francia, Sibír, Srbsko, Itália. Ide teda o miesta zahraničného odboja. Na pôdoryse je napísané „Za všechny čisté oběti„, sem sa zvyčajne kladú vence, a nápis „R. P. 1921 postavil Sokol na Myjave„.

Na zadnej strane si môžeme všimnúť zaznamenaný výsledok odboja zakomponovaný do znaku Slovenska nápisom „28. október 1918“ a holubicu s ratolesťou. Tiež je tu v strede vyobrazený kalich a nápis Oslobodené Slovensko.