Mohyla Očkov

Mohyla Očkov Autor: Martin Hlauka (Pescan)

Na západnom Slovensku, kde sa krajina rozprestiera medzi Vrbovým a Novým Mestom nad Váhom, sa v blízkosti malebnej obce Očkov nachádza významná archeologická lokalita. Mohyla Očkov, obklopená rozmanitými historickými artefaktami, je tichým svedkom dávnych vekov a kultúr, ktoré formovali našu históriu.

Odkrytie velatickej kultúry

Nálezisko s hlbokými koreňmi

Nálezisko Očkov je jedným z najvýznamnejších objavov slovenskej archeológie, ktoré vnáša svetlo na minulosť stredného Považia. V 50. rokoch 20. storočia tu pracovníci Archeologického ústavu SAV odkryli mohylu náčelníka z mladšej bronzovej doby, ako aj popolnicové pohrebisko z mladšej doby rímskej.

Príbeh príslušníka vládnucej elity

Mohyla v Očkove je spojená s tzv. velatickou kultúrou, ktorá v 12. storočí pred Kristom obývala územie dnešného dolného Rakúska, západného Maďarska a juhozápadného Slovenska. Ako príslušník, možno dokonca knieža tejto kultúry, bol pochovaný v mohyle so všetkými poctami a rituálmi, ktoré boli typické pre jeho postavenie.

Archeologické tajomstvá mohyly

Rekonštrukcia hrobovej komory

V mohyle boli nájdené spálené pozostatky príslušníka vládnucej elity, ktoré boli uložené spolu s bohatou pohrebnou výbavou. Výskumníci rekonštruovali hrobovú komoru na základe nálezov, pričom objavili, že mŕtvy bol položený na hranicu o priemere asi 10 metrov, obklopený bronzovými a zlatými šperkami a nádobami s potravou.

Symboly vojenskej moci

Predmety, ktoré symbolizujú vojenské postavenie zosnulého, ako meč, kopija, štít či konský postroj, boli súčasťou pohrebného rituálu, ktorý odráža dôležitosť mŕtveho v spoločnosti.

Oltár a obetné rituály

Náleziská na mieste mohyly naznačujú, že súčasťou pohrebných obradov mohli byť aj ľudské obete, ako to popisuje Homér vo svojich antických dielach. Nedohorené ľudské kosti v nádobách sú možnými pozostatkami týchto obetných rituálov.

Mohyla Očkov Autor: Martin Hlauka (Pescan)
Mohyla Očkov Autor: Martin Hlauka (Pescan)

Historické prepojenia

Pohrebisko germánskeho kmeňa Kvádov

V 3. až 4. storočí bola oblasť okolo mohyly znovu použitá na pohrebné účely germánskym kmeňom Kvádov. Aj keď bolo pohrebisko objavené už v roku 1914, až archeologické výskumy z 50. rokov odhalili 57 hrobov s urnami, ktoré obsahovali okrem ľudských pozostatkov aj šperky, zbrane a predmety denného použitia.

Význam Očkova v širšom kontexte

Mohyla Očkov nie je len lokálnym historickým skvostom, ale svojím významom presahuje rámec Slovenska a ponúka pohľad do života a smrti v období, ktoré formovalo našu kultúrnu a historickú identitu. Pre archeológov aj laickú verejnosť je táto lokalita fascinujúcim svedkom času, ktorý nás všetkých pozýva na cestu do hlbín našej minulosti.