Náučný chodník Poriadie – Rudník

Rudník Autor: Vladimír Miček

V srdci Trenčianskeho kraja, v okrese Myjava, sa nachádza jedinečný náučný chodník, ktorý spája dve malebné kopaničiarske obce – Poriadie a Rudník. Tento chodník ponúka návštevníkom nielen príjemnú prechádzku v prírode, ale aj možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o miestnej prírode, ochrane životného prostredia a ovocinárstve.

Základné informácie o trase

Chodník Poriadie – Rudník s dĺžkou 2,3 km a prevýšením 50 m je ideálny pre nenáročnú turistiku. Je prístupný z autobusovej zastávky Rudník pri základnej škole. Východiskovým bodom je obecný úrad v Rudníku. Odtiaľ trasa pokračuje k miestu U Hluchých. Končí na železničnej stanici v Poriadi. S prechodom, ktorý vám zaberie približne hodinu, sa môžete tešiť na tri zastávky s informačnými panelmi. Tie rozširujú vedomosti o okolí.

Čo je vidieť na trase

Rudník – Kopaničiarska dedina s bohatou históriou

Rudník je obec s fascinujúcou históriou. Tá sa začala písať už v roku 1661. Napriek názvu, ktorý by mohol naznačovať prítomnosť rudných ložísk, sa oblasť vyznačuje výskytom nerudných surovín. V minulosti sa obyvatelia venovali tradičným remeslám ako tkáčstvo, výšivkárstvo, čipkárstvo a rezbárstvo. V obci sa nachádzali aj vyhne a mlyn, kde sa vyrábali rastlinné oleje.

Poriadie – Dedina na rozvodí

Poriadie, situovaná v Myjavskej pahorkatine a na južnom okraji Bielych Karpát. Je ďalšou kopaničiarskou obcou, ktorá sa môže pochváliť bohatou históriou. Obyvatelia sa odpradávna venovali poľnohospodárstvu a výrobe dreveného riadu a náradia. V obci si pripomíname hrdinstvo vojakov, ktorí zahynuli v boji počas Slovenského národného povstania, čo je zvečnené na dvoch pomníkoch.

Poriadie Autor: Vladimír Miček
Poriadie Autor: Vladimír Miček

Myjavská pahorkatina

Myjavská pahorkatina je rozsiahly geomorfologický celok, ktorý sa nachádza na západnom Slovensku, obklopený Sobotišťom, Osuským, Prašníkom, Bzincami pod Javorinou a Brestovcom. Tento región sa tiahne medzi Malými Karpatmi na juhu a Bielymi Karpatmi na severe, s Považským Inovcom na východe a Chvojnickou pahorkatinou na západe.

Táto oblasť predstavuje zvlnenú krajinu s priemernými nadmorskými výškami zväčša medzi 250 a 400 metrami. Typickými prvkami sú plošiny, ktoré sú oddelené širšími údoliami. Na južnom okraji oblasti sa nachádza vrch Bradlo s výškou 543 metrov nad morom, ktorý je známy svojou rozmanitou a komplexnou geologickou štruktúrou.

V niektorých oblastiach, kde sa nachádzajú relatívne odolné horniny, môžeme nájsť aj skalnatý terén, ako sú Brančské bradlá, alebo oblasti s výrazným prevýšením, ktoré pripomínajú skôr vrchovinu než typickú pahorkatinu. Tieto terény sú členené hlbšími údoliami riek a potokov ako Myjava, Brezovský potok, Jablonka, Tŕstie a ich prítoky.

Charakteristickým znakom Myjavskej pahorkatiny sú historické výmoľy, ktoré sú dôsledkom kombinácie niekoľkých faktorov: miestami nízka odolnosť geologického podložia, výrazná členitosť reliéfu, špecifický spôsob obrábania odlesnenej pôdy v dôsledku kopaničiarskeho osídlenia od 16. storočia, a tiež vplyv tzv. malej doby ľadovej, ktorá priniesla časté silné zrážky a intenzívnu vodnú eróziu.

Dnes je približne polovica tejto medzihorskej oblasti pokrytá lesmi, kde dominujú bučiny, najmä na skeletnatých pôdach, strmých svahoch, na opustených pasienkoch a v oblastiach bohatých na výmoľy. V týchto lesoch je hojne zastúpený aj agát biely.

Myjavská pahorkatina je teda fascinujúcim príkladom dynamického vývoja krajiny, ktorá je svedkom zmeny človekom ovplyvnenej prírody a zároveň je dôkazom o adaptácii ekosystémov na rôzne geologické a klimatické podmienky.

Ako využiť náučný chodník

Náučný chodník je ideálny pre rodiny s deťmi, školské výlety alebo jednoducho pre každého, kto má záujem o prírodu a miestnu históriu. Vďaka nenáročnej trase je vhodný aj pre menej zdatných turistov. Ako pridanú hodnotu, počas prechádzky sa môžete naučiť o miestnej flóre a faune, ochrane prírody a tradíciách ovocinárstva.

Kontakt a ďalšie informácie

Pre viac informácií o náučnom chodníku a okolí môžete kontaktovať Miestnu akčnú skupinu Kopaničiarsky región na adrese Kancelária KR-MAS, ul. M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava, alebo telefonicky na čísle 0917 240 098.

Pozvite svoju rodinu a priateľov na náučný chodník Poriadie – Rudník a spoznajte kúzlo kopaničiarskych obcí a ich prírodného bohatstva.