Evanjelický kostol, Kostolné

Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vladimír Miček

V malebnom prostredí obce Kostolné sa vypína historická pamiatka, ktorá je zároveň jej dominantou – starobylý kostol.

Jeho základný kameň bol položený v roku 1784, čím sa začala písať nová kapitola v dejinách dediny. V roku 1802 kostol dostal svoju charakteristickú vežu a o niekoľko desaťročí neskôr, v roku 1868, boli vysvätené zvony, ktoré odvtedy volajú veriacich na bohoslužby.

Viac než len miesto náboženského vyznania

Kostolné je domovom pre obyvateľov, ktorí sa väčšinou hlásia k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Tento kostol nie je len duchovným centrom, ale aj svedkom histórie a zhromaždiskom pre komunitu.

Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vladimír Miček

Zrodenie miesta pokoja a viery

Prvé bohoslužby v Kostolnom sa konali 20. júla 1783, a to vo dvore Daniela Biela. Povinnosti duchovného viedol kňaz Ján Hradský, ktorý pokračoval v rodinnej tradícii. Už nasledujúci rok, 3. mája 1784, sa obec rozhodla prebudovať stodolu na mieste, kde dnes stojí kostol. Za farára Jozefa Hrebendu sa podarilo dokončiť a posvätiť toto sakrálne dielo.

Slávnostná posviacka a dedičstvo

Dňa 16. októbra 1785, v 21. nedeľu po Svätej Trojici, prešiel kostol slávnostnou posviackou. Kostol v Kostolnom je druhým kostolom v poradí, ktorý bol postavený v obci, a prešiel obnovami v rokoch 1933 a 1974, čím si zachoval svoju krásu a dôležitosť pre obyvateľov.

Kultúrne dedičstvo: Knižnica a archív

Už od roku 1784 sa na Farskom úrade nachádza knižnica a archív, ktoré sú pokladnicou poznania a histórie obce.

Hudobný poklad: Opravený organ

Organ v kostole, ktorý bol pôvodne inštalovaný v roku 1911, prešiel generálnou opravou v období od 5. augusta 2002 do 2. decembra 2003. Oprava, ktorá trvala viac ako rok, stála 445 000 slovenských korún. Tento finančne náročný projekt bol uskutočnený vďaka podpore zo Spojených štátov amerických a Kanady.

Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vladimír Miček

Nielen kostol ale aj celá obec Kostolné vás očarí svojou históriou, architektúrou a príbehmi, ktoré sú ukryté nielen za múrmi kostola.