Katolícky kostol sv. Michala Archanjela, Bzince pod Javorinou

Katolícky kostol sv. Michala Archanjela, Bzince pod Javorinou

Katolícky kostol sv. Michala Archanjela leží v obci Bzince pod Javorinou, ktorá sa týči na Považí, umiestnená medzi sútokom Kamečnice a Vrzávky a pohoria Bielych a Malých Karpát.

Leží pod dominantou Veľkou Javorinou, najvyšším vrcholom Bielych Karpát. Archeologické nálezy potvrdzujú, že toto strategické miesto ľudia osídľovali už v dobe bronzovej, pričom systematické osídlenie je doložené od Veľkomoravskej doby.

Templári, križiaci a gotický kostol

Rímskokatolícka farnosť v Bzinciach pod Javorinou existuje pravdepodobne už od 13. storočia. Kanonická vizitácia z roku 1776 uvádza, že obecný kostol postavili templári v gotickom štýle. Kniha interných predpisov Katolíckej cirkvi z roku 1782 spomína kostol v Dolných Bzinciach z roku 1215 ako jeden z najstarších kostolov v považskom regióne. Kostol kedysi patril križiakom a hospitaliánom, členom stredovekých križiackych mníšskych rádov.

Stratené dokumenty a archeologické nálezy

Dokumenty o pôvodnej histórii kostola sa nepodarilo zachovať, keďže mnohé z nich boli pravdepodobne zničené počas reformácie, kedy bol katolícky kostol v Dolných Bzinciach v rukách protestantov niekoľko desaťročí. Dokument z roku 1340 však potvrdzuje, že v Bzinciach pod Javorinou bola už zriadená rímskokatolícka fara.

Vo farnosti fungovala aj katolícka škola, ktorá bola postavená v roku 1700 a opravená v roku 1750. V škole sa vzdelávali katolícke deti na základe osvietených reforiem cisárovnej Márie Terézie.

Kostol sv. Michala Archanjela a jeho rekonštrukcie

Rímskokatolícky kostol v Bzinciach pod Javorinou je zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Jeho pôvod siaha do obdobia gotiky, avšak jeho retabulum a bočné oltáre sú neskorobarokové a pochádzajú z druhej polovice 18. storočia. Oltárny obraz sv. Michala Archanjela je z 20. storočia, rovnako ako kazateľnica s polychrómiou. Všetky tieto prvky boli dôkladne zreštaurované pred necelými dvadsiatimi rokmi.

Farnosť a jej rozsiahle územie

Väčšina obyvateľov Bzincov pod Javorinou sa hlási k evanjelickej viere a v obci sa nachádza aj evanjelický kostol. Farnosť je územne veľmi rozsiahla. Do tejto farnosti patrí aj filiálka v obci Lubina, kde je tiež evanjelický kostol.

Moderné obnovy a aktuálny stav

V druhej polovici 20. storočia prešiel kostol rekonštrukciou interiéru a sanáciou vonkajších obvodových múrov. V rokoch 2009 až 2010 sa uskutočnila rekonštrukcia elektriny a maľba celého interiéru kostola. Kostol má dva zvony z roku 1924, jeden zasvätený Najsvätejšej Trojici a druhý sv. Jána z Kríža.

Katolícky kostol sv. Michala Archanjela, Bzince pod Javorinou
Katolícky kostol sv. Michala Archanjela, Bzince pod Javorinou Zdroj: Depositphoto