Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom

Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček

Evanjelický kostol v meste Brezová pod Bradlom, v Trenčianskom kraji, je historickým skvostom, ktorý odráža bohatú cirkevnú históriu a architektonický vývoj v regióne.

História a stavebný vývoj

Kostol pôvodne vznikol ako tolerančný kostol na základe patentu, ktorý v roku 1781 vydal cisár Jozef II. Tento patent umožnil miestnym evanjelickým rodinám, ktorých bolo približne sto, postaviť si kostol, faru a školu.

Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček

Prvý evanjelický kostol

Prvý kostol bol postavený v klasicistickom slohu bez veže v rokoch 1783-1784. Vežu pridali v roku 1795 a do roku 1799 postupne umiestnili zvony. Začiatkom stavby viedol prvý kňaz Ondrej Lekény. V kostole pôsobil aj Jozef Miloslav Hurban, významný národovec a kaplán v cirkevnom zbore v rokoch 1840-1843.

Nový evanjelický kostol

Postupne sa ukázalo, že kostol už nie je dostatočne veľký pre počet veriacich, a preto bol 5. mája 1868 položený základný kameň novej stavby. Nový, majestátny kostol bol posvätený 16. novembra 1873 biskupom Ľudovítom Gedulym. Bol postavený v neoklasicistickom štýle a vybavený novým neobarokovým zariadením.

Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček

Interiér kostola

Veľký sieňový priestor je rozdelený silnými piliérmi do trojlodia s polygonálnym oltárnym uzáverom. Oltár v neobarokovom architektonickom riešení je doplnený obrazom Krista na Olivovej hore z rokov 1873-1880. Oltár podľa návrhu Jána Dušeka vytvoril František Chorvát, rezbár a sochár z Kutnej Hory. Ďalšou pamiatkou z čias romantickej prestavby kostola je aj neorokoková kazateľnica.

Historický organ v kostole je prvým dielom brezovského rodáka Martina Šaška, vedúcej osobnosti slovenského organárstva 19. storočia. Organ bol vyrobený v roku 1834 ešte pred postavením samotného kostola.

Evanjelický kostol v Brezovej pod Bradlom patrí medzi tri najväčšie evanjelické kostoly na Slovensku.

Pamiatková ochrana a rekonštrukcia

V rokoch 2003-2004 prešiel kostol zásadnou rekonštrukciou fasády, ktorej úlohou bolo nielen skrášliť jeho vzhľad, ale aj odstrániť značnú vlhkosť obvodových múrov. V roku 2005 bol opravený aj interiér kostola.

Súčasný stav a využitie

Kostol sa nachádza vo veľmi dobrom stave a plní svoj pôvodný účel. Stojí na svahu vo východnej časti obce a je významnou súčasťou miestnej krajiny.

Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček
Evanjelický kostol, Brezová pod Bradlom Autor: Vladimír Miček

Zdroj: ECAV, pamiatkynaslovensku.sk, brezova.sk