Obec Kostolné

Evanjelický kostol, Kostolné Autor: Vlado Miček

Obec Kostolné je spomínaná v historických dokumentoch v 14. storočí, patrila k panstvu Čachtického hradu. Za uhorského kráľa Žigmunda bol hrad Čachtice kráľovským majetkom a Žigmund ho v roku 1392 daroval za zásluhy Ctiborovi zo Ctiboríc spolu s Čachticami a 20. dedinami medzi ktoré patrilo i Kostolné. Obec však pravdepodobne založili ešte v 13. storočí Kumáni.

Pri kopaní základov domov sa v časti Sachanovec našli popolnice s popolom i pri budovaní bývalého JRD, z čoho môžeme usúdiť, že obec bola osídlená dávno. V chotári obce bol i nádaždyovský majer v časti Dolné a Horné Rudné.

Dominantou obce Kostolné je kostol

Dominantou obce je evanjelický kostol v strede dediny. Základný kameň bol položený v roku 1784. Veža k chrámu bola pristavená v roku 1802 a v roku 1868 boli slávnostne vysvätené zvony. Prevažná časť obyvateľstva sa hlási k Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.

Hrubá skala

Na rozhraní chotára obce Kostolné a obce Hrašné sa nachádza prírodný úkaz Hrubá skala, ktorá bola miestom stretnutia farára Trokana s J.M.Hurbanom a Ľudovítom Štúrom v rokoch 1848-1849. Štúrovi sa pohľad zo skaly veľmi páčil a odvtedy sa jej tiež hovorí Štúrova skala.

Kostolné a turistika

Kostolné so svojimi osadami má výborné podmienky pre turistiku. Katastrom obce prechádzajú mnohé turistické chodníky, po ktorých sa dostanete na  vrch Veľká Javorina, Čachtický hrad, pre zdatnejších je tu návšteva Bradla s mohylou M.R. Štefánika, múzeum na Košariskách, rekreačné stredisko Dubník I. a Dubník II. s možnosťou letných a zimných športov.

V areáli Dubníka I. sa nachádza aj prírodný úkaz Hrubá skala po novom Štúrova skala. Je to bralo vyčnievajúce zo svahu, ktoré bolo v rokoch 1848-49 miestom stretnutia miestneho farára J. Trokana s J. M. Hurbanom a Ľudovítom Štúrom. Štúrovi sa pohľad zo skaly tak zapáčil, že odvtedy nesie názov Štúrova skala.

V obci Kostolné v ulici Kút smerom na Dubník je vybudované cykloodpočívadlo s podrobnou turistickou mapou okolia.

Územie obce

Rozloha obce Kostolné je 1010 ha. Obec Kostolné leží medzi dvoma pohoriami. Na juh od obce sa vypínajú vrchy Malých Karpát. Na severe začínajú Biele Karpaty s vrcholom Veľkej Javoriny s nadmorskou výškou 970m.

Obec leží v nadmorskej výške 209m. Územie obce tvorí samotná obec s priľahlými osadami Babulicov vrch, Tižikovci, U Kôstkov, U Hajtúnov U Medveďov, U Hučkov, U Mihálikov a Švancarova Dolina.

Ulice v obci majú tiež svoje pomenovanie: Dolný Konec, Malý Rádek, Cinterova ulica, Kút, Sachanovec, Dingéch rádek, Bíbové, Studienec, Omanie.

Kostolné susedí s Vaďovcami, Hrachovišťom, Krajným, Hrašným. Blízke mestá: Stará Turá, Myjava, Nové Mesto nad Váhom.

Najbližšia železničná stanica ja v obci Vaďovce. Cez obec preteká potok Kostolník, na jeho hornom toku sú vybudované dve vodné nádrže Dubník I. a Dubník II.