Vodný hrad v Šimonovanoch, Partizánske

Vodný hrad v Šimonovanoch, Partizánske.

V časti mesta Partizánske Šimonovany sa ukrýva architektonický klenot – Vodný hrad. Tento goticko-renesančný kaštieľ patrí medzi najstaršie zachované šľachtické sídla svojho druhu na Slovensku. Jeho bohatá história nerozlučne spätá s rodom Šimoniovcov a mestskou časťou Šimonovany.

História Vodného hradu

Základy hradu siahajú až do 12. a 13. storočia, kedy na mieste stála opevnená obytno-obranná veža. Jej strategickú polohu chránil meandrujúci tok rieky Nitra, vďaka čomu získal hrad svoj príznačný názov. V 14. storočí Šimoniovci postavili novú vežu, ktorá sa zachovala dodnes. O storočie neskôr pribudol palác a opevnenie.

Gotický hrad postupne nadobudol renesančnú podobu v priebehu 16. a 17. storočia. Koncom 19. storočia prebehla rozsiahla rekonštrukcia v duchu historizujúceho romantizmu, snažiaca sa priblížiť renesančnému vzhľadu. Žiaľ, po roku 1945 zanikli časti opevnenia z dôvodu parcelácie okolitých plôch pre výstavbu domov.

Architektúra a interiér

Vodný hrad je dvojpodlažná jednotraktová budova so vstupnou vežou. Jeho obdĺžnikový pôdorys s rozmermi 26,7 x 9,6 m dopĺňa vystupujúci štvorcový pôdorys veže. Na severozápadnej strane sa nachádzajú zvyšky menšieho výklenku prepojeného s portálom. Interiér na oboch podlažiach dominantne členia tri hlavné miestnosti. Gotický stavebný štýl je badateľný tak v hlavnom trakte, ako aj vo vstupnej veži.

Vodný hrad v Šimonovanoch, Partizánske.
Vodný hrad v Šimonovanoch, Partizánske.

Park a rekonštrukcie

Neodmysliteľnou súčasťou kaštieľa je aj priľahlý prírodno-krajinársky upravený park. Hoci veľká časť parku padla za obeť výstavbe rodinných domov, zachovaný priestor pri Vodnom hrade si stále udržiava svoj pôvab.

V roku 1998 bola zavŕšená veľká renovácia, ktorá kaštieľu vrátila goticko-renesančný vzhľad. Posledná rozsiahla rekonštrukcia z roku 2015 objektu prinavrátila nielen pôvodnú podobu, ale i historickú atmosféru. Vodný hrad spolu s parkom sú zapísané na zozname národných kultúrnych pamiatok.

Súčasnosť a sprístupnenie verejnosti

V súčasnosti je kaštieľ v správe Mestskej umeleckej agentúry Partizánske. V jeho priestoroch sa nachádza vysunuté pracovisko mestskej knižnice s čitárňou, študovňou a detským kútikom, ako aj expozitúra mestského múzea. Od mája 2016 je kaštieľ sprístupnený verejnosti, čo umožňuje návštevníkom obdivovať tento architektonický skvost a ponoriť sa do jeho bohatej histórie.

Vodný hrad je príkladom goticko-renesančnej architektúry

Vodný hrad v Partizánskom je jedinečným príkladom goticko-renesančnej architektúry na Slovensku. Jeho pútavá história, zachovaná architektúra a malebné prostredie z neho robia obľúbený cieľ pre milovníkov histórie a kultúry. Vďaka starostlivosti mesta a sprístupneniu verejnosti môže tento vzácny klenot obdivovať každý návštevník Partizánskeho.