Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom

Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín

Pútnické miesto Skalka sa nachádza medzi Trenčínom a Nemšovou. Toto miesto má bohatú históriu siahajúcu až do neskorej doby kamennej. Skalka pozostáva z dvoch hlavných objektov – Malej Skalky a Veľkej Skalky.

Malá Skalka

Malá Skalka je dominantou tohto pútnického miesta. Na vápencovej skale sa týči barokový kostol z roku 1745. Skala, na ktorej je kostol postavený, je protipólom trenčianskeho hradného brala.

Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín
Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín

Veľká Skalka

Veľká Skalka je kláštor, ktorý tvorí druhú časť tohto pútnického miesta. Archeologické nálezy dokazujú, že Skalka bola osídlená už od neskorej doby kamennej, teda približne od roku 2800 pred Kristom.

Historický význam Skalky

Skalka mala vďaka svojej strategickej polohe ideálne podmienky na zakladanie sídiel. Starí Slovania tu zanechali významné stopy v podobe hradiska a pohrebiska z 9. storočia. Archeologický nález kostolíka z roku 1995 poukazuje na prežívanie veľkomoravskej tradície v období počiatkov uhorského štátu.

Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín
Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín

Svätí Andrej-Svorad a Beňadik

Svätí Andrej-Svorad a Beňadik sú hlavnými patrónmi nitrianskej diecézy a sú uctievaní práve na tomto pútnickom mieste. Ich životné príbehy sú opradené legendami.

Legenda o svätom Andrejovi-Svoradoviních Svorad, rehoľným menom Andrej, žil v jaskyni pri kláštore na vrchu Zobor za čias prvého uhorského kráľa Štefana I. Viedol asketický život plný pôstu a práce. Nosil železnú reťaz okolo pása, ktorá mu časom vrástla do tela. Podľa legendy ho raz v lese zachránil prekrásny mladík s anjelským vzhľadom.

Legenda o svätom Beňadikovi

Beňadik, Svoradov učeník, sa po smrti svojho učiteľa utiahol do jaskyne na Skalke pri Trenčíne. Po troch rokoch ho prepadli zbojníci a zabili. Jeho telo našli po roku na brehu Váhu vďaka orlovi, ktorý na tom mieste sedával.

Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín
Pútnické miesto Skalka, Skalka nad Váhom Zdroj: Región Trenčín

Tip na výlet

Pre návštevníkov Skalky odporúčame nenáročnú prechádzku z Trenčína popri Váhu cez prírodnú rezerváciu Zamarovské jamy. Trasa má dĺžku 5,5 km a ponúka možnosť pozorovať množstvo vtáctva. V posledných rokoch sa Skalka stala obľúbeným miestom aj pre skalolezcov.

Skalka je miestom s históriou a duchovným významom

Skalka je miestom s bohatou históriou a duchovným významom. Návšteva tohto pútnického miesta na Slovensku ponúka možnosť spoznať históriu, legendy a krásy okolitej prírody.