Kategória: Partizánske

Hvezdáreň, Partizánske

Vstupnú bránu na Hornú Nitru tvorí mesto Partizánske, rozložené na sútoku riek Nitry a Nitrice medzi výbežkami Tríbeča a Strážovských vrchov. V severozápadnej časti mesta s názvom Malé Bielnice nájdete…

Vodný hrad v Šimonovanoch, Partizánske

V časti mesta Partizánske Šimonovany sa ukrýva architektonický klenot – Vodný hrad. Tento goticko-renesančný kaštieľ patrí medzi najstaršie zachované šľachtické sídla svojho druhu na Slovensku. Jeho bohatá história nerozlučne spätá…