Trenčiansky hrad

Trenčiansky hrad Zdroj: Depositphoto

Trenčiansky hrad je významným bodom mesta Trenčín a celého Považia. V minulosti bol strážcom dávnych obchodných ciest, ktoré spájali stredomorskú oblasť s Pobaltím a severnou Európou. Na mieste, kde sa dnes hrad nachádza, bolo v čase Veľkej Moravy postavené hradisko. To slúžilo ako administratívne centrum pre blízky región.

V 11. storočí tu bol postavený pohraničný hrad

V 11. storočí sa na tomto mieste vybudoval pohraničný hrad, ktorý mal za úlohu strážiť kľúčové vážske brody a dôležité karpatské priesmyky. Tieto priesmyky slúžili ako obchodné trasy, ktoré spojovali sever Uhorska a banské mestá stredného Slovenska s Čechami, Moravou, Sliezskom a Poľskom. V nasledujúcich storočiach sa hrad stal sídlom pohraničného komitátu, a neskôr aj kráľovskej a šľachtickej župy.

Komplex Trenčianskeho hradu pozostáva z výrazného súboru hradných palácov s ikonickou Matúšovou vežou. K tejto veži sú pripojené reprezentatívne gotické paláce a kaplnka. Na nádvorí hradu môžeme nájsť základy predrománskeho karnera a zvyšky kruhovej rotundy, ktorá pravdepodobne zanikla v začiatkoch 15. storočia.

Budovy v dolnej časti hradu boli charakterizované predovšetkým svojou obrannou a hospodárskou funkciou. Medzi tieto budovy patria delová bašta pristavaná ku kaplnke a zvyšky hospodárskych budov a mlyna, ktoré boli archeologicky odkryté a ich základy boli označené. Na nádvorí sa tiež zachovala povestná Studňa lásky, ktorú však podľa historických prameňov začali hĺbiť vojaci Katzianerovci okolo roku 1557 a dokončili ju v rokoch 1564 až 1570. Na Matúšovej veži je tiež viditeľné kvádrovanie zo 14. storočia.

Interiéry Matúšovej veže sú dokladom šľachtického bývania z polovice 11. storočia, ktoré bolo neskôr upravené v gotickom štýle a prístupné novým schodišťom, ktoré bolo pristavané k staršej budove koncom 13. storočia. Interiér Barborinho paláca a delovej bašty má moderný klenbový systém. V okolitých palácoch je inštalované lapidárium kameňových architektonických článkov, ktoré boli nájdené v sekundárnej polohe počas pamiatkovej obnovy.

Výhľad z Matúšovej veže je jedinečný. Vidieť odtiaľ Biele Karpaty – Vršatské bradlá, západne sa otvára výhľad na Drietomský Žľab. Krajina na Považskom podolí, široká Trenčianska kotlina a v diaľke Beckovský hrad. Na juhu dominuje výhľad na siluetu Považského Inovca.

Dnes sa v priestoroch tohto historického hradu nachádzajú výstavné priestory a mnohé expozície Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Informácie pre návštevníkov

Tel. č.: +421 032/743 56 57

Mobil: +421 901 918 825

E-mail: hrad@muzeumtn.sk

Pokladňa od mesta

Mobil: +421 901 918 826

Pokladňa od Lesoparku Brezina – južné opevnenie

Mobil: +421 902 278 578