Trenčiansky hrad je otvorený iba cez víkendy

Trenčiansky hrad Zdroj: TSK

Dôvodom je druhá etapa rekonštrukcie prístupovej komunikácie na Trenčiansky hrad, ktorá potrvá do konca mája 2023.

So stavebnými prácami sa na Matúšovej ulici začalo 6. februára. Rekonštruuje sa vodovodná prípojka, na ktorú nadväzuje obnova prístupovej komunikácie medzi prvou a druhou hradnou bránou. Rekonštrukcia je financovaná zo zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne, jej výška je 180.000 eur.

Aktuálne prebiehajúce stavebné práce budú pozostávať z odstránenia povrchu starej prístupovej komunikácie, výkopových prác a výmeny starého vodovodného potrubia, ktorému skončila doba životnosti, a je preto nevyhnutná jeho výmena. Po dokončení spomínaných prác bude vytvorený nový povrch komunikácie,“ uviedla Katarína Špačková, vedúca Oddelenia marketingu Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Už koncom októbra 2022 bola úspešne dokončená prvá etapa rekonštrukcie prípojky. Hrad je tak cez pracovný týždeň zatvorený, návštevníci si sídlo pána Váhu a Tatier môžu pozrieť počas víkendov.