Kostol sv. Michala, Vaďovce

Kostol sv. Michala, Vaďovce

Obec Vaďovce, ktorá sa prvýkrát spomína v písomných prameňoch v roku 1392, ukrýva vo svojom srdci vzácny klenot – Kostol svätého Michala. Tento chrám, postavený v priebehu prvej tretiny 15. storočia, prešiel počas svojej existencie mnohými zmenami a úpravami, no dodnes si zachoval svoj jedinečný charakter.

História kostola

Pôvodne jednoloďová stavba s kvadratickým presbytériom, zasvätená sv. Svoradovi-Ondrejovi a Benediktovi, slúžila počas reformácie dlhé obdobie evanjelikom. V roku 1710 ju však definitívne prevzali katolíci. Nešťastie v podobe požiaru v roku 1767 si vyžiadalo opravu v barokovom štýle, ktorú financoval Ján Nepomuk Erdödy. Chrám dostal nové zaklenutie, vnútorné zariadenie a zrejme aj súčasné patrocínium sv. Michala.

Ďalšie úpravy nasledovali v rokoch 1788, 1840 a 1893. V 20. storočí kostol získal novú omietku, okná a prešiel rozsiahlou obnovou v 80. rokoch. Od roku 1963 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Ocenenie Fénix

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach získal v roku 2024 prestížne ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka za precízne reštaurovanie organu. Odborná porota ocenila nielen zvládnutie obnovy a reštaurátorských prác, ale aj vplyv pamiatky na svoje okolie. Laureáti získali sklenenú sošku od umelca Patrika Illa a finančnú odmenu od Nadácie SPP.

Kostol sv. Michala, Vaďovce
Kostol sv. Michala, Vaďovce

Tajomstvá ukryté v krypte

Pod kostolom sa nachádza tajomná krypta, ktorá skrýva množstvo zaujímavostí. Pochovaný je tu kňaz Juraj Ličko, ktorý zomrel v roku 1758, a tiež telesné pozostatky ďalších dvoch ľudí neznámeho pôvodu. Krypta bola zväčšená v roku 1770 a s rozlohou 20 m2 patrí k najväčším v podjavorinskej oblasti.

Ďalšie pozoruhodnosti

Okrem organu a krypty zaujme návštevníkov aj bočný oltár s obrazom Videnie sv. Antona Paduánskeho z roku 1769, reštaurovaný v rokoch 2013 – 2014. Vzácnosťou je tiež drevený betlehem pochádzajúci z Čiech, ktorý v roku 1935 zadovážil kňaz Václav Vlk. Ten je pochovaný pri kostole, v ktorom pôsobil v rokoch 1935 – 1948.

Poklad ukrytý v lone prírody

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach je skvostom, ktorý určite stojí za návštevu. Jeho bohatá história, umelecké poklady a tajomstvá ukryté v krypte vytvárajú nezabudnuteľnú atmosféru, ktorá osloví každého milovníka histórie a umenia.