Kostol Sv. Michala Archanjela, Krajné

Kostol Sv. Michala Archanjela, Krajné Zdroj: Wikipedia

Neďaleko siluet Čachtického hradu sa skrýva zaujímavý skvost vidieckej architektúry – Kostol sv. Michala Archanjela v obci Krajné.

História a archeologické nálezy

Tento gotický kostolík prekvapil odbornú verejnosť v nedávnom období prekvapivými objavmi, ktoré odhalil archeologický a stavebno – historický prieskum.

Pôvodne sa predpokladalo, že kostol je datovaný do roku 1595. No výskum ukázal, že jeho prvé základy siahajú až do 14. storočia. To znamená, že kostol v obci stál pravdepodobne už pred prvou písomnou zmienkou o Krajnom z roku 1392.

Pôvodná stavba a rekonštrukcie

Pôvodná stavba kostola sa skladala z lode a svätyne. Neskôr pribudla sakristia a na konci 16. alebo v priebehu 17. storočia aj veža, na ktorú vedú úzke strmé kamenné schody. Kostol bol v 15. a 16. storočí viackrát poškodený počas nepokojov v okolí.

Architektonické zvláštnosti

Stavitelia, ktorí pôvodný kostol postavili, neboli podľa archeológov „prvotriedni majstri“. Zaujímavosťou je mimoriadne nepravidelný pôdorys svätyne. Gotické prvky si kostol zachoval, pribudla aj renesančná architektúra. Vo vnútri kostola sa nachádza niekoľko hrobov. Bolo zvykom v kostole pochovávať kňazov, šľachticov alebo zemanov.

Vyvrátenie mýtov

Výskum vyvrátil ľudovú tradíciu, že kostol postavili husiti. Naopak, podľa historicky dochovaných informácií husiti na našom území kostoly skôr vypaľovali.

Súčasnosť a atmosféra kostola

V súčasnosti je kostol sv. Michala Archanjela po rekonštrukcii. Po “vybielení” ešte viac vynikli lomené gotické oblúky okien a hrebienková renesančná klenba lode. Kostol si zachoval neopakovateľnú atmosféru, ktorú umocňuje fakt, že bol v roku 2007 elektrifikovaný, čo zvýšilo využiteľnosť tohto svätostánku.

Kostol Sv. Michala Archanjela, Krajné Zdroj: Wikipedia
Kostol Sv. Michala Archanjela, Krajné Zdroj: Wikipedia