Kostol sv. Michala vo Vaďovciach získal prestížne ocenenie Fénix

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach sa môže pochváliť získaním prestížneho ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Toto ocenenie si vyslúžil vďaka precíznemu reštaurovaniu vzácneho organu. Odborná porota ocenila nielen zvládnutie náročných reštaurátorských prác, ale aj vplyv tejto pamiatky na svoje okolie.

Organ – skvost z dielne Martina Zorkovského

Organ v Kostole sv. Michala archanjela vo Vaďovciach bol vyrobený v prvej štvrtine 18. storočia. Aj keď neexistujú priame dôkazy o jeho staviteľovi, technické detaily jednoznačne poukazujú na autorstvo Martina Zorkovského, slávneho organistu z Kremnice. Jeho nástroje sa vyznačujú starostlivým vypracovaním, trvácnymi materiálmi a nevšednou krásou zvuku.

Organový prospekt tohto nástroja je slovenským unikátom. Tvorí ho päť píšťalových polí s dominantným stredným poľom na polygonálnom základe. Mimoriadne zaujímavé sú spojovacie polia, ktoré sú tvorené iba dvojicou najmenších píšťal prospektu, čo je na Slovensku výnimočné riešenie.

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach
Kostol sv. Michala vo Vaďovciach

Komplexná obnova a reštaurovanie

Pred obnovou bol organ dlhé desaťročia nefunkčný. Mechanické časti boli poškodené, drevené časti napadnuté červotočom a kovové píšťaly poznačené neodborným ladením. V rámci komplexnej obnovy bola zrekonštruovaná nástrojová časť, organová skriňa bola očistená, spevnená a ošetrená proti škodcom. Zaujímavým objavom pri reštaurovaní boli impregnované farebné pergameny.

Kostol sv. Michala – klenot obce Vaďovce

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach, postavený v prvej tretine 15. storočia, ukrýva okrem vzácneho organu aj ďalšie poklady. Pod kostolom sa nachádza tajomná krypta s telesným pozostatkami kňaza Juraja Lička a ďalších dvoch ľudí. Návštevníkov zaujme aj bočný oltár s obrazom Videnie sv. Antona Paduánskeho či drevený betlehem pochádzajúci z Čiech.

Kostol sv. Michala vo Vaďovciach
Kostol sv. Michala vo Vaďovciach

Ocenenie je uznaním úsilia o záchranu

Ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka pre Kostol sv. Michala vo Vaďovciach je zaslúženým uznaním úsilia o záchranu vzácneho organu a ďalších pamiatok. Tento chrám s bohatou históriou a umeleckými pokladmi je skvostom, ktorý stojí za návštevu a obdiv.