Múzeum sestier Royových, Stará Turá

Múzeum sestier Royových, Stará Turá

V srdci Starej Turej sa nachádza jedinečné miesto, ktoré vzdáva hold dvom výnimočným ženám – sestrám Márii a Kristíne Royovým. Múzeum sestier Royových je symbolickým návratom do priestorov, kde Kristína Royová strávila posledné roky svojho života. Zriadenie múzea je snahou splatiť spoločenský morálny dlh za hodnoty, ktoré nám sestry Royové zanechali vo svojej tvorbe a altruistickej činnosti.

Poslanie múzea

Múzeum sestier Royových si kladie za cieľ nielen uchopiť minulosť, ale predovšetkým hľadieť do budúcnosti. Snaží sa viesť mladých ľudí k poznaniu histórie a evanjelia, inšpirovať ich k tvorivej umeleckej, sociálnej a duchovnej činnosti. Zároveň ich povzbudzuje k činorodému postoju voči aktuálnym problémom miestnej komunity.

Expozícia

V múzeu nájdete rukopisy spisovateľky Kristíny Royovej, prvé vydania niektorých jej diel a ich preklady do cudzích jazykov. Zaujímavosťou je preložená novela K. Royovej – Bez Boha na svete, ktorá vyšla v Šanghaji v roku 1929. Ide o prvý preklad slovenského literárneho diela do čínštiny. Okrem jej tvorby tu nájdete aj osobné veci a rodinné pamiatky rodiny Royovcov. Počas leta sa v múzeu konajú prednášky venované sestrám Royovým.

Múzeum sestier Royových, Stará Turá
Múzeum sestier Royových, Stará Turá

Praktické informácie

Múzeum sestier Royových sa nachádza v Domove bielych hláv na Ulici Hlubockého 319/6 v Starej Turej. Môžete ho navštíviť po telefonickom alebo emailovom dohovore v pracovných dňoch od 10:00 do 16:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. K múzeu sa dostanete autobusom, zástavka je vzdialená približne 14 min chôdze. V blízkosti sa nachádza parkovisko a niekoľko reštaurácií.

Sestry Royové sú naším skrytým pokladom

Sestry Royové sú naším doposiaľ skrytým pokladom. Ich nezlomná viera, ktorá sa pretavila do množstva umeleckých diel a zriadenia siete sociálnych ústavov, je inšpiratívna pre každého. Kristína Royová, napriek mnohým prekážkam a paradoxom vo svojom živote, dokázala vytvoriť obdivuhodné dielo a zanechať trvalý odkaz. Návšteva Múzea sestier Royových je príležitosťou objaviť tento skrytý poklad Slovenska a nechať sa inšpirovať ich životom a tvorbou.

Múzeum sestier Royových, Stará Turá
Múzeum sestier Royových, Stará Turá