Katov dom, Trenčín

Katov dom, Trenčín

V historickom centre Trenčína, priamo pod majestátnym hradom, sa nachádza unikátna pamiatka – Katov dom. Tento renesančný meštiansky dom je jedinou zachovanou stavbou svojho druhu v meste a ponúka návštevníkom fascinujúci pohľad do minulosti.

História Katovho domu

Kamenný dom, ktorý dnes poznáme ako Katov dom, pravdepodobne existoval už v roku 1607. Charakteristický meštiansky dom s okružnou pavlačou slúžil ako obytné priestory, hospodársko-výrobná časť a čierna kuchyňa. Tradícia spája tento dom s výkonom spravodlivosti a väzením, hoci nie je úplne jasné, do akej miery je toto spojenie oprávnené.

Katov dom, Trenčín

Katov dom – expozície

Trenčianske múzeum spravuje Katov dom a zriadilo tu tri pútavé expozície:

Majster spravodlivosti – kat

Prvá expozícia sa venuje svetu mestského kata v 16. až 18. storočí. Návštevníci sa môžu oboznámiť s predmetmi mestskej justície a útrpného práva, vrátane ostrých obojručných katových mečov, škripca, dereša a kolesa na lámanie kostí.

Remeslo, cechy a cechové zriadenie

Druhá expozícia približuje činnosť cechov na území Trenčína a okolia. Návštevníci môžu obdivovať remeselnícke výtvory a umelecko-historické predmety.

Mešťania, ako žili …

Tretia expozícia sa zameriava na bývanie a každodenný život mešťanov v období po roku 1850 až po medzivojnové obdobie (30. roky 20. storočia).

Katov dom, Trenčín

Okno s výhľadom na popravisko

V pivnici Katovho domu sa nachádzala vlhká temnica, kde odsúdenci trávili posledné chvíle pred popravou na blízkom popravisku. Táto pochmúrna história dodáva domu jedinečnú atmosféru a vyvoláva u návštevníkov silné emócie.

Katov dom – miesto, kde sa história prelína so spravodlivosťou

Katov dom v Trenčíne je miestom, kde sa história prelína so spravodlivosťou. Vďaka úsiliu Trenčianskeho múzea môžu návštevníci nazrieť do fascinujúcej minulosti mesta a spoznať životné príbehy tých, ktorí tu žili a pracovali. Pri návšteve Trenčína by ste si rozhodne nemali nechať ujsť túto jedinečnú pamiatku.

Katov dom, Trenčín