Drevená zvonica, Nitrianske Pravno – Vyšehradné

Drevená zvonica, Nitrianske Pravno - Vyšehradné

Ak sa vydáte na cestu z Prievidze do Martina alebo naopak, určite sa zastavte vo Vyšehradnom, ktoré je časťou Nitrianskeho Pravna. Táto obec ukrýva vzácny poklad. Drevená zvonica patrí medzi najstaršie svojho druhu na Slovensku.

História zvonice

Zvonica bola postavená v roku 1802, začiatkom 19. storočia. Jej výstavba súvisí s nariadením cisárovnej Márie Terézie, ktorá okolo roku 1770 vydala Ohňový patent. Ten prikazoval, aby všetky domy mali komín a v obciach bez kostola s vežou a zvonmi museli postaviť samostatné zvonice. Tie slúžili na varovanie obyvateľov pred živelnými pohromami.

Drevená zvonica, Nitrianske Pravno - Vyšehradné
Drevená zvonica, Nitrianske Pravno – Vyšehradné

Architektúra a význam

Drevená zvonica vo Vyšehradnom má štvorcový pôdorys a výšku dvoch podlaží. Nachádza sa na svahu východne od obce a ukrýva pôvodný zvon. Od roku 1996 je národnou kultúrnou pamiatkou a predstavuje unikát medzi podobnými stavbami.

Záchrana a obnova

Zvonica postupne chátrala a v 50. rokoch minulého storočia sa prepadla jej šindľová strecha, ktorú nahradili plechom. Po roku 1990 sa začala jej dôkladná obnova vďaka miestnemu občianskemu združeniu Vyšehrad.

Proces obnovy nebol jednoduchý. Najskôr zvonici vymenili a spevnili vnútornú konštrukciu napadnutú drevokazným hmyzom, ktorý narušil jej statiku. Hrozilo však, že sa celá zrúti. Nakoniec ju museli kompletne rozobrať a poskladať nanovo, pričom polovicu trámov vymenili.

Drevená zvonica, Nitrianske Pravno - Vyšehradné
Drevená zvonica, Nitrianske Pravno – Vyšehradné

Na obnove zvonice sa podieľalo mnoho obetavých ľudí

Na obnove zvonice sa podieľalo mnoho obetavých ľudí z obce. Folklorista Andrej Richter organizoval práce, umelec Rastislav Haroník vytvoril keramickú výzdobu interiéru a reštaurátor Peter Lovas z Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi sa zapojil do odborných činností.

Obnovená zvonica bola odovzdaná do užívania 16. októbra 2016. Opäť slúži svojmu pôvodnému účelu – ohlasovaniu pohrôm a oznamovaniu úmrtia. Pri zvonici sa príležitostne konajú aj sväté omše. Ak budete mať cestu okolo, určite sa pri nej zastavte a obdivujte tento vzácny kus histórie.