Hradisko Vyšehrad, Nitrianske Pravno

Hradisko Vyšehrad, Nitrianske Pravno Zdroj: Obec Nitrianske Pravno

Národná prírodná rezervácia Vyšehrad, vyhlásená v roku 1973, sa nachádza v pohorí Žiar na rozhraní bývalých okresov Martin a Prievidza. Táto lokalita je známa nielen svojou prírodnou krásou, ale aj bohatou históriou siahajúcou až do mladšej doby kamennej.

Prírodné bohatstvo Vyšehradu

Vyšehrad je charakteristický svojím dominantným vápencovým masívom s lesostepnou vegetáciou a zriedkavými druhmi hmyzu. Rozloha rezervácie je 486 500 m2 a jej hlavným cieľom je ochrana tohto unikátneho prírodného prostredia pre vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné účely.

V minulosti bola lokalita domovom vzácneho a chráneného motýľa Jasoňa červenookého, jediného motýľa žijúceho na Slovensku, ktorý je zaradený do zoznamu celosvetovo chránených a ohrozených druhov živočíchov. V súčasnosti prebiehajú snahy o jeho opätovný návrat do oblasti.

Historický význam hradiska

Okrem prírodných krás je Vyšehrad aj významným archeologickým náleziskom. Najstaršie osídlenie pochádza z mladšej doby kamennej a mladšej doby bronzovej. Nájdené boli tiež stopy po slovanskom osídlení.

Strategická poloha Vyšehradu na rozhraní Turca a Ponitria z neho robila dôležitú pevnosť, ktorej úlohou bola kontrola významnej diaľkovej cesty, tzv. Jantárovej cesty, smerujúcej z Poľska cez Turiec do Nitry a ďalej na juh. Hradisko si svoju funkčnosť udržalo aj v 10. a 11. storočí, hoci v zmenšenej miere.

Vyšehrad zažil obdobie rozkvetu na prelome 13. a 14. storočia počas vlády Matúša Čáka Trenčianskeho a v 60. rokoch 15. storočia, keď si tu zriadil svoju základňu bratrícky veliteľ Slováčko.

Hradisko Vyšehrad, Nitrianske Pravno Zdroj: Obec Nitrianske Pravno
Hradisko Vyšehrad, Nitrianske Pravno Zdroj: Obec Nitrianske Pravno/Peter Černák

Náučný chodník Vyšehrad

Pre návštevníkov je pripravený náučný chodník dlhý 1,3 km so 6 zastávkami s informačnými tabuľami. Trasa je nenáročná až stredne náročná a poskytuje informácie o prírode, histórii a archeológii tejto nádhernej lokality. Chodník bol otvorený v roku 1982 a v roku 1995 prebehla výmena informačných panelov.

Vyšehrad je miestom, kde sa snúbi príroda s históriou

Národná prírodná rezervácia Vyšehrad je miestom, kde sa snúbi krása prírody s bohatou históriou. Či už sa rozhodnete pre prechádzku náučným chodníkom alebo výstup na vrchol hradiska, určite nebudete sklamaní. Vyšehrad ponúka jedinečný kruhový výhľad na Turiec a Hornonitrie a je ideálnym miestom pre všetkých milovníkov prírody a histórie.