Banské múzeum Handlová

Uhoľná expozícia Handlová

Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici otvorilo v apríli 2015 svoju prvú pobočku mimo mesta. Nová expozícia s názvom “Cesta uhlia – uhoľné baníctvo na Slovensku” sa nachádza v Handlovej, meste s viac ako storočnou históriou priemyselnej ťažby uhlia.

História múzea

Múzeum sídli v zrekonštruovanej budove postavenej v roku 1913, ktorá pôvodne slúžila ako banícky hotel. Výstavba expozície prebiehala v rokoch 2009 až 2014 a pre verejnosť bola sprístupnená v roku 2015.

Banské múzeum Handlová
Banské múzeum Handlová

Expozície

Expozícia je rozdelená do troch podlaží:

Suterén

V suteréne sa návštevníci ocitnú v imitácii podzemných priestorov s ukážkami ťažby uhlia od ručného spôsobu po mechanizované dobývanie zo začiatku 20. storočia. Časť expozície je venovaná histórii ťažby uhlia v Handlovej od začiatku priemyselnej ťažby v rokoch 1909 až 1945.

Prízemie

Na prízemí je prezentovaná dobývacia technika z druhej polovice 20. storočia, vrátane vŕtacích kladív, zbíjačiek, brázdiacich strojov, dobývacích kombajnov a mechanizovanej výstuže.

Prvé poschodie

Prvé poschodie poskytuje informácie o vzniku uhlia, histórii banských závodov a procese získavania uhlia od prieskumných prác po úpravu. Tematický celok “Nebezpečenstvá bane” sa venuje vetraniu, čerpaniu banských vôd, osvetľovaniu a vývoju banského záchranárstva. Expozíciu dopĺňajú informácie o baníckych spolkoch a baníckom školstve.

Banské múzeum Handlová
Banské múzeum Handlová

Interaktívny zážitkový priestor

Cieľom múzea je vytvoriť interaktívny zážitkový priestor s ilúziou podzemia a priblížiť návštevníkom dobývanie uhlia od jeho vzniku až po využitie. Expozícia prináša nové možnosti pre prácu s mládežou a vzdelávanie v rámci regionálnej výchovy, prírodovedy, histórie a environmentálnej výchovy.

EKO dielnička

V priestoroch múzea vznikla tzv. EKO dielnička, ktorá poskytuje priestor pre mimoškolské vzdelávanie, zmysluplné tvorivé prežitie voľného času a tvorivé aktivity pre všetky vekové kategórie.

Banské múzeum Handlová
Banské múzeum Handlová

Expozícia rozširuje možnosti pre turistický ruch

Expozícia Slovenského banského múzea v Handlovej rozširuje možnosti pre turistický ruch nielen v rámci ponuky mesta, ale aj širšieho okolia. Takmer sedemročné úsilie múzejníkov prinieslo jedinečnú príležitosť spoznať históriu uhoľného baníctva na Slovensku hravým a tvorivým spôsobom.