Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2022 s novým vizuálom

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA vstúpi do 62. ročníka s novým vizuálom. Tance s vyhadzovaním v myjavsko-trenčianskej oblasti, ktoré boli v roku 2021 zapísané do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, sa stali hlavným motívom vizuálnej identity tohtoročného festivalu.

Grafické prvky vizuálu odkazujú na samotný tanec a jeho historické zápisy v podobe rôznych tanečných písiem. Už od renesancie sa o vytvorenie systematického zápisu tanca pokúšali viacerí taneční majstri, pedagógovia a choreografi. Na rozdiel od hudobníkov mali pri znázornení trojrozmerného pohybu plynúceho v čase a priestore ťažšiu úlohu.

Grafika je tiež odkazom na prácu tanečných pedagógov a choreografov Pierra Beauchampa, Raoula A. Feuilleta, ale aj Bratislavčana Rudolfa Labana a Štefana Tótha, rodáka z Dolnej Strehovej. Tí nám vo svojich dielach zanechali tanečné dedičstvo ľudstva. Práve ich tanečné písma sa spoločne s priestorovou kresbou, plynutím a dynamikou tanečného pohybu stali inšpiráciou festivalového vizuálu v roku 2022, ktorý pre náš festival spracoval Ján Karlík.

Zvolená farebnosť 62. ročníka zároveň v sebe skrýva niektoré z farieb ľudového odevu myjavského regiónu v podobe odtieňov modrej, fialovej a žltej, odkazujúc napríklad na kroje obce Krajné a jej kopaníc.

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA
Medzinárodný folklórny festival MYJAVA

Zdroj: MFF Myjava